Privacy

Algemeen

Ortho-Feskens BVBA, met maatschappelijke zetel te Kapellei 7, 2980 Zoersel, België, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE0434.253.855 (hierna “Ortho-Feskens”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in onze databank of op de website www.orthofeskens.be.

Ortho-Feskens BVBA leeft als Belgische vennootschap de Belgische regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoongegevens na.

Op 25 mei 2018 treedt de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in werking, namelijk de algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) of General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Ortho-Feskens voldoet aan de eisen van de GDPR. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers op onze website en in onze winkel. We streven ernaar de privacy te bewaren van alle onlinebezoekers op onze website en offline bezoekers in onze winkel.

In de onderstaande verklaring met betrekking tot gegevensbescherming wordt aan jou uitgelegd welke gegevens van jou geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie je daarvoor contact kunt opnemen voor vragen.

Hieronder wordt beschreven hoe wij omgaan met jouw (online) privacy.

Welke gegevens we verzamelen?

We kunnen gegevens verzamelen als je steunzolen, orthopedische schoenen, lumbostaat, prothesen, orthesen, rolstoel, scooter of andere artikelen koopt in onze winkel of contact opneemt met onze klantenservice.

Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplicht aangegeven te worden:

Voor jouw bestelling hebben wij correcte naam- en adresgegevens nodig. Jouw e-mailadres hebben wij nodig zodat we je de ontvangst en de verzending van jouw bestelling kunnen bevestigen en in het algemeen om met jou te kunnen communiceren.

Als je klant wordt, verzamelen wij jouw gegevens op een beveiligde server.

Als je solliciteert naar een functie bij Ortho-Feskens, ongeacht of dat via de website, per e-mail of gewone post gebeurt, vragen wij jou ons te voorzien van jouw persoonlijke informatie, CV en motivatiebrief. Je kunt ervan op aan dat Ortho-Feskens deze gegevens niet langer bewaart dan nodig is.

Hoe wij jouw gegevens mogelijks gebruiken en delen?

Wij maken jouw gegevens bij ons niet openbaar en verkopen deze ook niet aan externe partijen.

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

We kunnen jouw persoonlijke gegevens wel delen met onze orthopedische techniekers en bandagisten om jouw bestelling te kunnen leveren.

Deze dienstverleners krijgen toestemming voor toegang tot al jouw gegevens of ene deel daarvan voor zover ze dat nodig hebben. De dienstverleners zijn beperkt in de manieren waarop ze jouw persoonlijke informatie gebruiken.

Jouw gegevens worden bij ons bewaard totdat je vraagt om deze te verwijderen. Dit is om jou de beste dienst na verkoop te kunnen aanbieden: voor onderhoud, hernieuwingtermijn, terugroepactie, voor jouw verzekeringsmakelaar, enz.

Jouw gegevens zijn veilig bij Ortho-Feskens

Wij stellen jouw vertrouwen in ons bijzonder op prijs.

Ortho-Feskens streeft ernaar jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We maken gebruik van een reeks maatregelen om er zeker van te zijn dat jouw persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik of ongepaste openbaarmaking of onopzettelijk verlies.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot of betrokken zijn bij het verwerken van persoonlijke gegevens, respecteren de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.

In geen geval kan Ortho-Feskens aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Ortho-Feskens houdt je eraan te verwittigen dat de website www.orthofeskens.be links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Ortho-Feskens niet controleert en waarop deze privacy overeenkomst niet van toepassing is. Ortho-Feskens raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze privacy overeenkomst.

Het gebruik van cookies

Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Google analytics

Ortho-Feskens maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Jouw rechten

Ortho-Feskens is de verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van jouw persoons gerelateerde gegevens met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Recht op inzage

Je hebt recht om jouw gegevens in te kijken

Recht op correctie

Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren.

Recht op informatie

Je hebt recht om bijkomende informatie te ontvangen over het al dan niet verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens.

Recht verwijdering

Je hebt het recht om al jouw gegevens te laten wissen en onbruikbaar te maken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen.

Je hebt te allen tijde het recht om één of meerdere van deze rechten uit te voeren met betrekking tot de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens.

Contact opnemen

Je kunt op ieder moment kosteloos informatie ontvangen over jouw bij ons opgeslagen gegevens. Voor alle vragen met betrekking tot informatieveiligheid kan u ons contacteren op info at orthofeskens.be

Jouw vraag zal zo snel als mogelijk behandeld worden, waarbij de wettelijk voorziene termijn van 30 werkdagen antwoordtijd niet overschreden wordt.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze privacy overeenkomst wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

Aanvaarding

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Overeenkomst en stem je ermee in dat Ortho-Feskens jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacy overeenkomst.

Klacht

Elke betrokkene heeft het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via "Commission@privacycommission.be".