Terugbetaling

voorschrift De ziekteverzekering voorziet tegemoetkoming (terugbetaling) voor vele artikelen verstrekt door bandagisten en orthopedisten.
Deze bijdrage wil u informeren over de voorwaarden.

Wie mag voorschrijven?

Orthesen, prothesen en romptoestellen Geneesheer specialist orthopedie, fysische geneeskunde en revalidatie, pediatrie, reumatologie, neurologie, chirurgie en neuropsychiatrie.
Voor myo-electrische prothese dient een speciaal voorschrift gebruikt te worden.
Lumbostaten, breukbanden, buikgordels, borstprothesen Iedere geneesheer
Orthopedische schoenen Geneesheer specialist orthopedie, fysische geneeskunde en revalidatie, pediatrie,reumatologie, neurologie, chirurgie en neuropsychiatrie.
Steunzolen Geneesheer-specialist orthopedie, fysische geneeskunde en revalidatie, pediatrie, reumatologie, neurologie, chirurgie en neuropsychiatrie + iedere arts die voor 01 januari 1986 bewijs heeft voorgelegd van bevoegdheid inzake podologie
Brandwondenverzorging Geneesheer-specialist, verbonden aan een ziekenhuisdienst speciaal uitgerust voor de verzorging van patiënten met ernstige brandwonden, geneesheer-specialist in de plastische heelkunde.
Rolwagens, loophulpen en driewielers Iedere geneesheer. Men dient gebruik te maken van een speciaal voorschrift.
Stomamateriaal Iedere geneesheer.

OPMERKING: Een voorschrift is slechts 2 maanden geldig
Een voorschrift van een geneesheer-assistent dient te worden meegestempeld en afgetekend door een geneesheer met een volledige specialisatie.

De jaarlijkse herstelling en/of onderhoud voor orthesen, prothesen en romptoestellen is mogelijk voor zover de patiënt ouder is dan 14 jaar op het tijdstip dat hij zijn apparaat moet laten herstellen of onderhouden en mag zonder geneeskundig voorschrift uitgevoerd worden. De som hiervan wordt berekend op basis van het geleverde apparaat. Er is geen vernieuwing mogelijk binnen de 6 maanden na de herstelling !

Voor de IMF-toestellen is er geen hernieuwingtermijn voorzien. Deze kunnen ten allen tijde hernieuwd of toegepast worden indien daar een reden voor is.

Theoretisch vernieuwingschema voor éénzelfde pathologie aan hetzelfde lichaamsdeel: maatwerk kan indien nodig vernieuwd worden door maatwerk of prefab, na de vernieuwingstermijn van maatwerk.

Prefab kan indien nodig vernieuwd worden door prefab of, indien nodig, door maatwerk, na de vernieuwingstermijn van prefab. IMF kan, zonder vastgelegde hernieuwingtermijn, gevolgd worden door prefab of maatwerk, indien de pathologie zich bestendigt.

Voor eenzelfde pathologie kan een specifiek apparaat (bijvoorbeeld ter positionering of postoperatief) geleverd worden. Indien nodig bestaat er echter nog de mogelijkheid een maatwerk of prefaborthese te leveren, als daarvoor een indicatie bestaat. Deze levering moet echter wel door de voorschrijvende arts en/of de orthopedische technieker schriftelijk gemotiveerd worden.

Een rolwagen kan gecumuleerd worden met een loophulp.
Een rolwagen kan eveneens gecumuleerd worden met een driewieler tot de leeftijd van 18 jaar.