Specialiteiten

Onze specialiteiten zijn technische orthopedie en bandagisterie.

Orthese


Algemeen

Een orthese is een uitwendig gedragen hulpmiddel ter ondersteuning, compensatie, immobilisatie, correctie, stabilisatie en/ of ontlasting.
Ze wordt gebruikt ter behandeling van een ziekte en / aandoening en gekozen in functie van het voorschrift van de behandelende arts en de individuele noden en verwachtingen van de patiënt.
We kunnen hierbij beroep doen op jarenlange ervaring. Voor elk probleem trachten we een passende oplossing aan Een juiste keuze en het perfect aanpassen van de apparatuur is het resultaat van een optimaal functionerend gespecialiseerd team waarvoor de patiënt centraal staat.

Hoofd - Hals - Romp

Valhelmen

Hoewel valhelmen als prefab verkrijgbaar zijn, worden bij ons de meeste op maat gemaakt. Hierdoor kunnen wij gemakkelijk op specifiek eisen (van arts en/of patiënt) ingaan. Dit is uiteraard een groot voordeel ten opzichte van standaard prefab artikelen.

Redressiehelmen

De redressiehelm is bedoeld voor kinderen met asymmetrische hoofdcontouren. De helm wordt vooral gedragen tussen de 6e en 14e levensmaand en begeleidt de groei van het hoofd naar een zo symmetrisch mogelijke vorm.

Halsorthesen

Naargelang de specifieke problematiek zijn er verschillende halsorthesen. Zowel lichte halskragen als zware en immobiliserende orthesen worden bij ons op maat gemaakt of als confectie geleverd.

hals1
hals2

Korsetten

Rugklachten zijn de laatste jaren een vaak voorkomende fenomeen geworden. Ieder van ons heeft er wel eens last van. Sommigen zelf in die mate dat het dagelijks functioneren verstoord wordt. Gericht op uw specifieke problematiek kunnen wij u een uitgebreid gamma van ondersteunende korsetten aanbieden, zowel in maatwerk als confectie. Die ervoor zorgen dat het normaal functioneren terug mogelijk wordt.

korset1
korset2
korset3

Lumbostaten

Op voorschrift van de huisarts kunnen wij een lumbostaat op maat maken. De lumbostaat wordt gemaakt uit tijk en metaal. De sluiting kan patiënt zelf kiezen terwijl met velcro sluiting of met ogen en haken.

lumbostaat1
lumbostaat2

Scoliose of houdingscorrigerende romporthesen

Dit type romporthesen kende een enorme evolutie de laatste jaren. Wij volgen de laatste evoluties op medisch en technologisch gebied op de voet zodat we steeds een oplossing op maat kunnen bieden. Bij scoliose vertoont de rug afwijkende zijwaartse krommingen en rotaties. Met een corrigerend orthopedisch korset geven we druk op de bolle zijde van kromming en ruimte aan de holle zijde. Op deze manier kan een scoliose gedeeltelijk gecorrigeerd worden en voorkomen we dat de kromming nog toeneemt.

scoliose1
scoliose2

Hand, Pols, Elleboog, Schouder

Op het vlak van het bovenste lidmaat bestaan er veel mogelijkheden om een patiënt te helpen d.m.v. maatwerk of prefaborthesen. Voor maatwerk gebruiken we sterke en duurzame materialen zoals polyethyleen en leder.

Hand- en pols Toepassingen

In het uitgebreide prefabgamma vinden we voldoende mogelijkheden om de minder ernstige aandoeningen van het bovenste lidmaat te voorzien van een brace in textiel.

hand1
hand2
hand3
hand4
hand5
hand6
Elleboog Toepassing

Toch is er voor het bovenste lidmaat nog supplementair een IMF- voorziening gecreëerd. Deze is cumuleerbaar met andere verstrekkingen. IMF staat voor immediate fitting. Hiermee worden orthesen bedoeld die uit een speciaal soort plastic vervaardigd worden, dat bij 60° vervormbaar is en rechtstreeks op het behandelen lichaamsdeel worden gemodelleerd.

elleboog1
elleboog2
elleboog3
Schouder toepassing
schouder1

Pols maatwerk
pols1
pols2

Heup - Knie - Voet

Heup, Knie, Voetorthesen

Orthesen voor heup, knie en voet bestaan zowel in maatwerk als in prefab.
Beiden bieden uitgebreide mogelijkheden. Ze kunnen corrigerend, ontlastend of immobiliserend werken. Zo kunnen we meer of minder soepele orthesen vervaardigen door gebruik te maken van plastiek, carbon, leder, metaal of acrylhard. Al dan niet voorzien van een statisch of dynamisch scharnier.

heup_knie_voet4
heup_knie_voet2
heup_knie_voet3
heup_knie_voet1
heup_knie_voet5
heup_knie_voet6

Kniebrace maatwerk

kniebrace1gipsen
kniebrace2afnemen
kniebrace4koolstofmodule in pas
kniebrace5afwerking

Voetorthesen

voet1
voet2

Brandwonden

Brandwonden kunnen verschillende oorzaken hebben (vuur, hete vloeistof, elektriciteit, chemische producten, …). Hoe dieper en groter de wonde, hoe moeilijker deze zal genezen en hoe meer littekenweefsel er kan ontstaan. Deze littekens worden behandeld door middel van druktherapie in combinatie met siliconen. Voor de romp gebeurt dit d.m.v. drukkledij. Voor gezicht- en halsverbranding d.m.v. drukmaskers.

Sport Orthesen

Typische sportblessures zijn :

Wij beschikken over de gespecialiseerde kennis en ervaring op gebied van orthopedische aandoeningen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de verwijzende arts.

sport1
sport2
sport3
sport4
sport5
sport6
sport7
sport8

CP, CVA, Reuma

CP (Cerebral Palsy)

In de loop der jaren is het aantal behandelde cerebral palsy patiënten enorm toegenomen in de specifieke centra. Door gebruik te maken van nieuwe materialen en technieken voor bovenste en onderste lidmaat zijn wij in staat bijna al onze CP patiënten te voorzien van de meest adequate apparatuur. Orthesen voor het onderste lidmaat kunnen eventueel voorzien worden van een dynamisch scharnier tegen contracturen van gewrichten.

CVA (cerebro vasculaire aandoening)

Bij CVA patiënten hoort een specifieke revalidatie. Orthopedische apparatuur helpt de revalidant en de therapeut in hun streven naar een zo normaal mogelijk dagelijks handelen. Het type orthese is een combinatie van de wensen van de patiënt en het medisch team en het tijdstip binnen het revalidatieproces. Door gebruik van nieuwe materialen, technieken en onze uitgebreide ervaring op dit domein zijn onze mogelijkheden onbeperkt.

Reuma

Door artrose of reumatoïde artritis kan in bepaalde gewrichten een functiestoornis optreden. Door onze hulpmiddelen trachten we de patiënt te helpen in zijn dagdagelijkse bezigheden en met het geven steun of correctie wordt geprobeerd om het functieverlies te beperken of de pijn te verzachten.

Prothese


Algemeen

Ortho-Feskens is reeds jarenlang gespecialiseerd in het op maat vervaardigen van prothesen voor het bovenste en onderste lidmaat. Uiteraard is een deskundige, individuele begeleiding van de geamputeerde noodzakelijk.

Wij volgen de nieuwste technologieën zodat we onze prothesedragers kunnen verzorgen met de beste materialen en technieken. Een amputatie hoeft helemaal niet het einde te betekenen van een actief leven. Daarom geven wij duidelijke informatie zodat de patiënt terug kan starten met een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Opnieuw leren lopen met een beenprothese of het opnieuw leren uitoefenen van alledaagse activiteiten met een armprothese is niet eenvoudig.

De patiënt heeft meestal veel vragen zoals:

Bovenste lidmaat

Een prothese voor het bovenste lidmaat is per definitie een hulpmiddel. Dat een geamputeerd lidmaat vervangt. Het is een handgemaakt toestel op maat vervaardigd op basis van grondstoffen en/of losse bestanddelen.

Oorzaken van een amputatie kunnen zijn:

- Congenitale afwijkingen, vasculaire insufficiëntie, traumata (ongevallen en bepaalde tumoren of infecties) en andere zieketen zoals tumoren, infecties,…

Verloop van behandeling

Tijdens een eerste kennismaking zullen wij u uitgebreid informatie geven omtrent onze werkwijze en de mogelijkheden waarover wij beschikken om u zo goed mogelijk te helpen. Indien het om uw eerste prothese gaat zullen wij trachten u een duidelijk beeld te geven van het totale revalidatieprogramma.

Onderste lidmaat

Een prothese voor het onderste lidmaat is per definitie een hulpmiddel. Dat een geamputeerd lidmaat vervangt. Het is een handgemaakt toestel op maat vervaardigd op basis van grondstoffen en/ of losse bestanddellen.

Oorzaken van een amputatie kunnen zijn:

-Congenitale afwijkingen, vasculaire insufficiëntie, traumata en andere ziekten zoals tumoren, infecties,…

Verloop van de behandeling

Onderverdeling

Voor elk amputatieniveau bestaat er een specifieke prothese. Hierbij maken we een onderscheid tussen passieve en actieve prothesen.

Passieve prothesen hebben enkel een esthetische functie. Daarom dat ze ook wel esthetische of cosmetische prothesen genoemd worden.

Actieve prothesen zijn dynamisch en kunnen functioneel gebruikt worden. In deze groep kunnen we een onderscheid maken tussen een conventionele, mechanische prothese of een elektronisch gestuurde prothese.

Afdeling silicone

Het gebruik van siliconen maakt het mogelijk om in geval van cosmetische prothese een waarheidsgetrouwe kopie te maken van het nog aanwezige tegenovergestelde lidmaat.

Door gebruik te maken van een brede waaier van kleuren kunnen we op zeer gedetailleerde wijze bepaalde tinten benadrukken. Er kan zelfs haarbegroeiing voorzien worden. De productieproces gaat eveneens gepaard met enkele pasfasen.

Voor elk amputatieniveau bestaat er een specifieke prothese. Hierbij maken we een onderscheid tussen passieve en actieve prothesen.

Passieve prothesen hebben enkel een esthetische functie. Daarom dat ze ook wel esthetische of cosmetische prothesen genoemd worden. Actieve prothese zijn dynamisch en kunnen functioneel gebruikt worden.

In deze groep kunnen we een onderscheid maken tussen een conventionele mechanische prothese of een elektronisch gestuurde prothese.

Voor verdere informatie en vragen staan wij steeds ter uwer beschikking.

prothese onder1voorbereiding gipsafdruk
prothese onder2
prothese onder3gipsen
prothese onder4gipsafdruk
prothese onder5onder druk zetten
Afgewerkte prothese bovenbeen
prothese onder6
prothese onder7

Bandagisterie


Steunzolen

Steunzolen bestaan in verschillende materialen en uitvoeringen. De keuze van het materiaal is afhankelijk van de klachten die er zijn en het resultaat dat men wil bereiken. Een steunzool kan de voet ondersteunen, corrigeren of ontlasten. Afhankelijk van de uitvoering en de correcties zijn er ook verschillende maatname technieken. Klachten aan uw voeten, benen, rug, nek of schouder kunnen worden behandeld met orthopedische steunzolen. Voor lichte of tijdelijke klachten volstaat soms een pre-fab oplossing of een kleine schoenaanpassing. Indien dit niet afdoende is of er is een standsafwijking aanwezig wordt er overgegaan op maatwerk.

steunzolen1
steunzolen2
steunzolen3

Breukbanden

breukband De breukband wordt voorgeschreven om verschillende indicaties te behandelen, bijvoorbeeld een darmuitstulping (breuk) die onder de huid zichtbaar is, zoals o.a. in de liesstreek, het scrotum en zelfs de hoge dij. Naargelang de breuk al of niet reponibel is zal de breukband ze ofwel in een correcte houding plaatsen of gewoon ondersteunen.

Buikgordels

De buikgordel is een circulaire buikband in stof (met eventuele drukkussentje). Die zachte buikweefsels ondersteunt bij volgende indicaties: eventratie, orgaan, verzakking,…

Incontinentie & Stoma

Wij helpen u bij de keuze van uw stoma en incontinentiemateriaal.

Rolstoelen

Wij hebben een keuze uit diverse rolstoelen volgens behoefte.

Kousen

Bij ons vindt u diverse steunkousen.

Wanneer worden compressiekousen gedragen?

steunkousen
steunkousen
steunkousen
steunkousen

Orthopedische schoenen


Orthopedische schoenen

Geen twee voeten zijn gelijk en zo zijn ook alle voetproblemen verschillend. Soms is een kleine correctie al voldoende bijvoorbeeld in de vorm van een steunzool of een aanpassing aan uw confectie schoenen. Een andere keer helpen wat ingrijpendere maatregelen en zullen orthopedische schoenen de oplossing bieden. Daaruit komt een product op maat, want de schoenen die wij voor u vervaardigen worden met de hand gemaakt.

maatschoenen1
maatschoenen2
maatschoenen3
maatschoenen4
maatschoenen5
maatschoenen6
maatschoenen7